ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

تعهدنامه غرفه سازی

تعهدنامه غرفه سازی

پلان نمایشگاه

پلان نمایشگاه

اطلاعات نمایشگاه

شرکت مبنا رخداد آفرین

مسئول ثبت نام:
آقای قربانی
تلفن ثابت:46016408-021
تلفن همراه: ۰۹۱۹۴۶۵۲۴۷۱

برگزاری نمایشگاه
تاریخ: 2تا 5 بهمن ماه 1398
ساعات:

نمایشگاه های داخلی

کارشناس ناظر:
خانم شریفی
تلفن ثابت : 32611603-031
همراه: 09134632312

مکان برگزاری
اصفهان پل تاریخی شهرستان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

نمایش جزئیات
گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفه

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفه

نمایش جزئیات
گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

نمایش جزئیات
گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

نمایش جزئیات

اخبار نمایشگاه