You don't have javascript enabled. Good luck with that.

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه

اجاره آنلاين غرفهثبت نام رايگان بازديدكنندگاننمايشگاه مجازيقوانين و مقررات اجرايي

مجزا شدن نمايشگاه قطعات خودرو، كيفيت نمايشگاه صنعت خودرو را ارتقا داده است

دو شنبه - 27 بهمن 1393 - ساعت 12:50

کارشناس فروش شرکت مدیران خودرو اصفهان در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان اظهار کرد: مجزا شدن بخش قطعات خودرو از نمایشگاه صنعت خودرو در افزایش سطح کیفی این نمایشگاه مؤثر بوده و در تخصصی تر شدن این نمایشگاه نقش مهمی داشته است.

کارشناس فروش شرکت مدیران خودرو اصفهان در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو اصفهان اظهار کرد: مجزا شدن بخش قطعات خودرو از نمایشگاه صنعت خودرو در افزایش سطح کیفی این نمایشگاه مؤثر بوده و در تخصصی تر شدن این نمایشگاه نقش مهمی داشته است.

حامد باقرنیا با انتقاد از فضای صنعت خودرو در کشور افزود: بیشتر نمایشگاه های خودرو در ایران به نمایشگاه خودرو پکن تبدیل شده است و این مایه تأسف ایرانی هاست.

وی ادامه داد: برای تقویت بازار خودرو، روند قیمت گذاری خودرو باید به بازار واگذار شود تا فضای کاری و قیمت ها رقابتی باشد.

وی همچنین با کند خواندن روند واگذاری پلاک به خودروها از سوی پلیس گفت: روند واگذاری پلاک در برابر میزان ورود آن ها به کشور یک به 10 است و این شرایط موجب ریزش مشتریان می شود.

باقرنیا یادآور شد: نگه داشته شدن خودروها در گمرک برای چندین ماه برای همه هزینه آور است.

این کارشناس فروش افزود: در گذشته فرد خریدار به دنبال دریافت مدارک خودرو می رفت اما در یک سال اخیر با واگذاری این امر به پلیس، روندی طولانی و سخت برای هر دو طرف ایجاد شده است.

وی ریشه کاهش فروش برخی شرکت ها را در بی اعتمادی دانست و گفت: مشتریان به دلیل کیفیت پایین خودرو و یا تأخیر در تحویل اعتماد خود را از دست داده اند.

 

آمار بازدید کنندگان :