ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقوقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

ثبت نام مشارکت کنندگان حقیقی

فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

شرایط و مقررات اجرایی

شرایط و مقررات اجرایی

تعهدنامه غرفه سازی

تعهدنامه غرفه سازی

پلان نمایشگاه

پلان نمایشگاه

اطلاعات نمایشگاه

خانم حکیمی نیا
کارشناس امور نمايشگاههاي داخلي و بين المللي(کارشناس ناظر)
تلفن ثابت : 32614615-031
همراه: 09129476391

برگزاری نمایشگاه
تاریخ: 08 تا 12 بهمن ماه 1397
ساعات: 15 تا 22

خانم بهرامی
کارشناس روابط عمومی
همراه: 09129476393

مکان برگزاری
اصفهان پل تاریخی شهرستان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

نمایش جزئیات
گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفه

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفه

نمایش جزئیات
گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

نمایش جزئیات
گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

گزارش تصویری روز اول پانزدهمین نمایشگاه خودرو اصفهان

نمایش جزئیات

اخبار نمایشگاه