You don't have javascript enabled. Good luck with that.

زمان باقی مانده تا شروع نمایشگاه

اجاره آنلاين غرفهثبت نام رايگان بازديدكنندگاننمايشگاه مجازيقوانين و مقررات اجرايي

ورود نمونه هاي جديد خودرو به كشور، روند خارج شدن خودروهاي فرسوده را سرعت مي دهد

دو شنبه - 27 بهمن 1393 - ساعت 12:17

مدیر نمایندگی خودروسازان راین در اصفهان در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اظهار کرد: با واردات نمونه های جدیدتر خودروها به ایران، روند نوشدن خودروها در سطح کشور سرعت می گیرد و نیز خودروهای فرسوده به خودی خود از دور خارج می شوند.

 

فضای سیاسی و اقتصادی کشور در دولت یازدهم مستعد یک رقابت سالم و پویاست

 

مدیر نمایندگی خودروسازان راین در اصفهان در حاشیه برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اظهار کرد: با واردات نمونه های جدیدتر خودروها به ایران، روند نوشدن خودروها در سطح کشور سرعت می گیرد و نیز خودروهای فرسوده به خودی خود از دور خارج می شوند.

محمود امامی تأکید کرد: نمونه های جدید و زیاد خودروهای خارجی در کشور باعث می شود مردم از خودروهای قدیمی خارجی خود که به گونه ای فرسوده و آلاینده هستند، دست بردارند و این امر به نحوی به افزایش خودروهای جدید و غیرآلاینده کمک می کند.

وی با اشاره به وجود برخی چالش ها در امر واردات خودرو به کشور و تحویل به متقاضیان گفت: روند شماره گذاری خودروها از سوی پلیس به کندی صورت می گیرد و متقاضیان را مدت زیادی منتظر می گذارد.

وی با تأکید بر اینکه کندی این روند به کاهش رضایتمندی مشتریان از خرید خودرو منجر می شود، خواستار همکاری صمیمانه تر پلیس با شرکت های واردکننده خودرو شد.

امامی با اشاره به برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو اصفهان گفت: امسال دومین حضور شرکت خودروسازان راین در این نمایشگاه است و این شرکت با هدف شناساندن خود به سایر رقبا و معرفی برند خود در فضای نمایشگاه حضور یافته است.